گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها نشان می دهد

افزایش 16.3 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در بهار 1397

افزایش 16.3 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در بهار 1397

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه سال 1397 و در مقایسه با 3 ماهه سال 1396، مبلغ 165.0 هزار ميليارد ريال (معادل 16.3 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1178.6 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 165.0 هزار ميليارد ريال (معادل 16.3 درصد) افزايش داشته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال 1397 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه سال جاري مبلغ 742.9 هزار میلیارد ریال معادل 63.0 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 80.2  هزار میلیارد ریال معادل 12.1 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3 ماهه سال جاري معادل 295.7 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 742.9 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

 ملاحظه مي‌شود از 345.7 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 85.5 درصد آن (مبلغ 295.7 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري مي‌باشد.
 
جدول 1- هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 3 ماهه سال 1397
 
.              


در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 51015 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.8 میلیارد ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد 917544 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

 .
       
      شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.
 
تعداد بازديدها:   3,532