در تیرماه 1397؛

نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به 13.1 درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تير ماه 1397 نسبت به  دوازده ماه منتهی به تير ماه 1396 به‌میزان 13.1 درصد افزایش یافته است.

به  گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 در تير ماه 1397 به عدد 135.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 10.3 درصد افزايش داشته است.

این شاخص در تير ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  27.8 درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

 
شاخص بهای تولیدکننده در تیر ماه 1397
تعداد بازديدها:   4,337