روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

انتصاب های جدید در حوزه نظارت 

رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.
 
ارجمندنژاد
عبدالمهدی ارجمندنژاد - مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی

گفتنی است در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.
 
حمیدرضا غنی آبادی
حمیدرضا غنی آبادی - مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
 

خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند. 
 
تعداد بازديدها:   7,794