با حکم رییس کل بانک مرکزی؛

مدیران ادارات نظارت ارز و بین الملل منصوب شدند

مدیران ادارات نظارت ارز و بین الملل منصوب شدند
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیر دو اداره نظارت ارز و بین الملل را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر همتی، امیرحسین شکوهی به سمت مدیر اداره نظارت ارز و  محمدرضا خطائی به‌عنوان مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شدند. 
 
تعداد بازديدها:   7,956