روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:

فعالیت صرافی های منتخب بانکی تا بعد از ساعت اداری

فعالیت صرافی های منتخب بانکی تا بعد از ساعت اداری
بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تامین نیاز ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، صرافی های منتخب بانکی هر روز و تا اطلاع ثانوی تا ساعت ۱۸ فعال می باشند.


تعداد بازديدها:   3,270