بانک مرکزی هیچگاه درخواستی برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده است

بانک مرکزی هیچگاه درخواستی برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده است
در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست دریافت وام از صندوق بین المللی پول، به آگاهی هم وطنان گرامی می رساند، هیچگونه درخواستی از سوی این بانک به عنوان نهاد مسئول در ارتباطات با صندوق بین المللی پول، ارائه نشده است و کلیه اخبار مربوطه تکذیب می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، امسال رئیس کل این بانک نیز به علت مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول نیز شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد.


تعداد بازديدها:   2,710