یادداشت دکترعبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی

یادداشت دکترعبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی
دکتر عبدالناصر همتی، ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا و پاسخگوئی درقبال مردم، را اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک  های مرکزی مدرن دانست. 
 
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عالی ترین مقام این بانک ضمن اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور، اظهار کرد: با توجه به این شرایط تلاش کرده‌ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده ولی گذرای این روزها، موارد یاد شده را سرلوح ه فعالیت های بانک مرکزی قراردهم.
 
وی در ادامه افزود: تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود، محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که همین رویه برای نحوه تأمین کسری بودجه ۹۸ اعمال شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی تلاش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می شود، بخشی از این سیاست خواند.
 
رئیس شورای پول واعتبار ضمن بر شمردن راه های کسری بودجه، تصریح کرد: تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.
 
وی در پایان درخصوص برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی عنوان کرد: علیرغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی می کند، لیکن در خصوص غلبه بر مشکلات، با برنامه های در دست اقدام بسیار امیدوارم. همانگونه که درسه ماه گذشته، نزدیک ۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دلار از طریق نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.


تعداد بازديدها:   5,488