در راستای اجرایی شدن حمایت از وام گیرندگان قرض الحسنه بدلیل ویروس شیوع کرونا:

مبالغ اقساط کسر شده باید به حساب ها مسترد شود

تمام دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت يا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نيز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزاياي بخشنامه تعويق سه‌ماهه اقساط تسهيلات به دليل شيوع ويروس کرونا هستند؛ از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسيد شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامنين آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.  
 
به گزارش روابط عمومی، پيرو بخشنامه شماره 98.435652 مورخ 15‏‏‏.12‏‏‏.1398 موضوع ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص تعويق سه‌ماهه اقساط تسهيلات به دليل شيوع ويروس کرونا، بدين‌وسيله در پي برخي گزارش‌هاي دریافتی مبني بر برداشت‌هاي متفاوت و بعضاً ناصحيح از گستره شمول مصوبه فوق به ويژه در خصوص دريافت‌کنندگان تسهيلات‌ قرض‌الحسنه و نيز طرح بعضی شکايات، سئوالات و ابهامات در اين رابطه، متذکر مي‌شود تمام دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت يا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نيز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزايای بخشنامه فوق‌الذکر هستند. 

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسيد شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامنين آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند. 

1

با توجه به موارد بیان شده، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏.96 مورخ 16‏‏‏‏‏.5‏‏‏‏‏.1396 به تمام واحدهاي ذي‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.


تعداد بازديدها:   8,654