بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری را ابلاغ کرد. گواهینامه‌های شش‌گانه طراحی شده و  لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمت‌های مدیریتی در مؤسسات اعتباری عبارتند از، «اصول بانکداری ۱»، «اصول بانکداری ۲»، «حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری»، «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری»، «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» و «گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی»، که به تایید «کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری بانک مرکزی» رسیده است و سایر اقدامات لازم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به محض حصول نتیجه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

‌‌ضمناً خاطرنشان می‌سازد بدیهی است از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی به ویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقباً اعلام خواهد شد، منوط به ارایه گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط است.

شایان ذکر است اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای یاد شده به داوطلبان صرفاً منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون استاندارد متمرکز در این خصوص است. البته داوطلبان می‌توانند برای کسب آمادگی شرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صلاحدید خود از دوره‌های آموزشی نیز بهره‌برداری کنند.
در پایان این بخشنامه  تاکید شده است، پس از برگزاری هر آزمون، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور، بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت.

بر این اساس با توجه به فراهم شدن امکان برگزاری اولین دوره آزمون‌های مربوط به داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و همچنین داوطلبان تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مقتضی است مدارک و مستندات مربوط به داوطلبان مذکور به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه کمیسیون‌های مسئول در این خصوص ارسال شود. زمان برگزاری آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط با داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک متعاقباً به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است مطابق با بند (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-5) «دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ ۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ و بند (6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-5) «دستورالعمل تأييد صلاحيت و عزل يا هرگونه تغيير مديران و اعضاي کميته‌هاي ريسک، حسابرسي داخلي و رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) مؤسسات اعتباري» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۳۶۲۶‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۲‏‏‏/12‏‏‏/۱۴۰۰، یکی از شرایط احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی مقرر در ضوابط یاد شده، برخورداری از گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط  است. بر این اساس، طراحی گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اقدامات لازم برای صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای مذکور انجام پذیرفت.تعداد بازديدها:   15,640