روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد:

استفاده ابزاري از اسکناس، جرم است

استفاده ابزاري از اسکناس، جرم است

     اخیرا" مشاهده شده است برخی افراد سودجو با سوء استفاده از طرح اسکناس های رایج، بویژه اسکناس های پنجاه هزار ریالی، مبادرت به چاپ و انتشار برگه های تبلیغاتی با شکل، رنگ و اندازه واقعی اسکناس درسطح جامعه و یا با نوشتن جملات مختلف و شمارة تلفن شرکت خود این سند پولی و مالی را مخدوش و آلوده می نمایند. باعنایت به اینکه اسکناس سرمایة ملی و سندی مالی به شمار می رود. لذا هرگونه استفاده ابزاری از آن اخلال درنظام پولی کشور محسوب شده و جرم تلقی می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار به سوء استفاده کنندگان از اسکناس اعلام می دارد که درصورت مشاهده هرگونه تخلف ، مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
ضمنا" نظر عموم هموطنان شریف را بیش از گذشته به توجه و نگهداری صحیح اسکناس بعنوان ثروت و سرمایه ای ملی معطوف داشته و توصیه های عمومی به این امر مهم را از همگان استدعا دارد.

           روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

تعداد بازديدها:   5,754