ترجمه و انتشار سند «بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای»

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک در راستای تعمیق و گسترش مفاهیم نظارت بانکی،اقدام به ترجمه و انتشار سند مهمی تحت عنوان «بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای» نمود که مشتمل بر ارايه تعاريف هريک از مفاهيم مربوط بوده وبه شناخت عميق تری از اين پديده ها  کمک می کند. شناختی که همراه با معرفی مجموعه ای از تدابيری است که در مديريت موثر روابط کارگزاری با بانک های پوسته ای(توسط بانک ها و موسسات اعتباری که دارای روابط کارگزاری با آن ها هستند) و نظارت کارآمد بر اين موسسات ( از سوی مراجع نظارت بانکی) به کار می آيند.
    اهميت این سند که از سوی کميته نظارت بانکی بال به عنوان يکی از مراجع پيشرو در زمينه توسعه و تعميق مفاهيم نظارت بانکی، در ژانويه سال 2003 ميلادی  منتشر گردید، موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشويی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران قرار گيرد و در کنار ساير اسنادی که تاکنون در اين زمينه و توسط اين بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای همکاران نظام بانکی و کارشناسان، محققان و ديگر اشخاص علاقمند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم فراهم آورد.
   از جمله موضوعاتي که در پولشويي و تامين مالي تروريسم،کاربرد فراواني دارد مقوله « بانک‌هاي پوسته ای» است. منظور از بانک‌ پوسته ای که از آن با تعابير ديگري همچون«بانک مجازي»،«بانک کاغذي»،«بانک صوري»  « بانک پوششي» و« بانک ظاهري» نيز ياد مي شود، بانکي است که داراي حضور فيزيکي(به معناي حضور مديريت و بدنه اصلي آن)در کشوري که در آن مجوز گرفته وبه ثبت رسيده است، نبوده وبه هيچ گروه ارائه کننده خدمات مالي که تحت نظارت موثر و يکپارچه‌اي قرار دارد نيز وابسته نباشد.
   اگرچه از عبارت «بانک پوسته ای» نبايد الزاماً تعبير و تفسيري منفي به عمل آورد ليکن توجه به اين موضوع ضروري است که اين قبيل بانک‌ها به دليل ويژگي‌هايي که از آن برخوردارند داراي پتانسيل زيادي براي ورود به عمليات پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند.
    از اين رو، برقراري روابط کارگزاري با آن ها مستلزم اتخاذ تدابير ويژه اي است که در برخي کشورها، گاه تا ممنوعيت برقراري اين گونه روابط با بانک هاي ياد شده پيش مي رود. ضمن آن‌که مراجع نظارت بانکي در کشورهاي ذي‌ربط نيز وظيفه دارند تا تدابير لازم را براي نظارت موثر و يکپارچه بر آن‌ها اتخاذ نمايند تا بدين وسيله اطمينان حاصل شود که عمليات اين قبيل بانک‌‌ها، تحت نظارت کامل است و مراجع نظارت بانکي در کشورهاي مبدا يا مقصد نيز، ‌نظارت بر آن‌‌ها را به اميد يکديگر رها نکرده‌اند. بديهي است که در اين ميان، تبادل اطلاعات بين مراجع نظارت بانکي دو کشور، از اهميت فراواني برخوردار است.
 علاقه مندان می توانندبرای مطالعه ترجمه برخی از اسناد منتشره از سوی کميته نظارت بانکی بال به پايگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج. ا. ا. به نشانی WWW.CBI.IR ، بخش نظارت بانکی، زيرمجموعه «گزيده اصول کميته نظارت بانکي بال (بازل) براي نظارت بانکي موثر» مراجعه نمایند. ترجمه  این سند نيز در قسمت «ساير اصول» همين زيرمجموعه قرار دارد.

 تعداد بازديدها:   7,723