مصوبه شورای پول و اعتباربه منظور کاهش معضلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و يکصد و بيست و دومين جلسه مورخ 10/12/1389 خود به منظور کاهش هزينه‌ها و معضلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از صدور چک‌هاي بلامحل، گسترش و ترويج بانکداري الکترونيک از طريق ارائه ابزار‌هاي پرداخت الکترونيکي و نیز کاهش هزينه‌هاي بانکي، مقرر نمود :  بانک‌هاي کشور مجازند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به گونه اي که امکان برداشت از آن صرفأ از طريق کارت ‌هاي الکترونيکي و بدون اعطاء دسته چک به مشتريان ميسر باشد، اقدام نمايند.
  بديهي است ارائه اين خدمت بانکي، نافي اختيارات قبلي بانک‌ها براي افتتاح حسابجاري و اعطاء دسته چک به مشتريان نمي‌باشد

 تعداد بازديدها:   6,820