نشست‌های متعدد دکتر بهمنی با نخست‌وزیر، وزرای اقتصادی و رؤسای بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورها

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر بهمنی رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی و هیئت همراه در طی مدت اقامت خود در واشنگتن با مسئولین تعدادی از کشورها دیدار و گفتگو کردند. در نشست‌های مسئولین بانک‌مرکزی، به ضرورت توسعه همکاری بین کشورها به‌خصوص کشورهای درحال توسعه تأکید گردید.
در این نشست بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود رابرای تسهیل همکاری‌های‌اقتصادی‌وتوسعه مبادلات‌تجاری بین ایران و کشورهای درحال توسعه اعلام نموده‌است.

 تعداد بازديدها:   6,528