تشریح پیشرفت‌ها و اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در کنفرانس مدیران، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و نمایندگان تعدادی از کشورها که باحضور رئیس کل و قائم‌مقام بانک مرکزی برگزار شد ، پیشرفت‌ها و اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تشریح گردید.
در این جلسه دکتر پورمحمدی قائم‌مقام بانک‌مرکزی طی گزارش مفصلی اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی را برای حضار تشریح کرد.
  وی گفت ،ایران هزینه بسیاری برای مبارزه با مواد‌مخدر پرداخت کرده است ،تقدیم هزاران شهید و مجروح در این زمینه را از جمله این هزینه ها بیان کرد.
قائم مقام بانک مرکزی ، رفتارهای FATF  در صدور بیانیه‌های تکراری را عملی سیاسی خواند و اعلام نمود علیرغم اقدامات ایران و گزارش های مثبت صندوق بین‌المللی پول از اقدامات ایران ،FATF کماکان به بیانیه‌های خود ادامه می‌دهد.
   دکتر پورمحمدی با اشاره به مبانی فکری و مذهبی ایران در زمینه ممنوعیت بکارگیری وجوه حاصل از رفتارهای مجرمانه ،گفت ،قانون‌اساسی و قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیأت وزیران ، شورای عالی مبارزه با پولشویی وشورای پول و اعتبار، موید دقت ایران در این زمینه می باشد.
  وی توسعه فناوری اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی ایران و نظارت بر جریان وجوه در کشور را از دیگر اقدامات ایران برشمرد.
 قائم مقام بانک مرکزی درخصوص ساز و کار مبارزه با پولشویی ، تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی، تشکیل واحد اطلاعات مالی، تشکیل دفاتر مبارزه با پولشویی در بانک‌مرکزی- بورس اوراق بهادار را از دیگر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی برشمرد.تعداد بازديدها:   7,158