فروش سکه و شمش طلاازتاریخ 6/2/90دردونوبت صبح وبعدازظهر

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:به منظور پاسخگویی به نیازبازارطلا، ازتاریخ 6/2/90  فروش سکه و شمش طلااز طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی دردونوبت صبح وبعدازظهربرگزارمی گردد.

 تعداد بازديدها:   6,599