اضافه شدن150 شعبه منتخب دیگر به شعب قبلی بانک ملی برای توزیع مسکوک طلا

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور دسترسی آسان و سریع هموطنان گرامی به مسکوک طلا و ایجاد تعادل در بازار سکه ، تعداد 150 شعبه منتخب دیگر، علاوه بر شعب قبلی بانک ملی ایران ، به شرح لیست پیوست اعلام می گردد .تعداد بازديدها:   6,651