شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در فروردین ماه 1390

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران ،خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) درفروردین ماه1390 به شرح ذيل است
   شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهری ايران درفروردین ماه1390 نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 7/19 درصد رشد داشته است.
  نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردین ماه1390نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردین ماه 1389 معادل 2/13 درصد مي باشد


 تعداد بازديدها:   8,436