جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی با حضور اعضاء

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی با حضور اعضاء روز چهارشنبه مورخ 14/02/1390 در بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل گردید.

 در این جلسه آیین نامه ها و دستور العمل های عقود مرابحه ، خرید دین و استصناع به پایان رسید و همچنین مبانی فقهی و شرعی امکان اخذ وجه التزام تاخیر تادیه کارمزد وام قرض الحسنه ، اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا در قالب عقد مشارکتی مدنی مشروط و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات مشارکت با شرایط خرید مرحله ای سهم الشرکه شریک توسط بانک ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.تعداد بازديدها:   8,268