سمینار آموزشی سامانه یکپارچه صرافی ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،سمینار آموزشی سامانه یکپارچه صرافی ها ، روز سه شنبه مورخ 20/2/90 به میزبانی بانک مرکزی در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور نمایندگان صرافی های کلیه استان های کشور برگزار شد . در این سمینار که با هدف ساماندهی عملکرد و فعالیت صرافی های کشور و نیل به نظام مندی  بازار ارز برگزار شد، مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی سخنانی به اهمیت پیاده سازی و اجرای سیستم نرم افزاری تهیه شده توسط کارشناسان این بانک به منظور ساماندهی و یکسان سازی نرخ ارزهای عرضه شده توسط صرافی ها در بازار معاملات ارز کشور اشاره نمود و جلوگیری از فعالیت صرافی های فاقد مجوز را از پیامدهای مثبت این طرح برشمرد.
  آقای درویشی همچنین با این تعبیر که صرافی ها بخشی از خانواده بانک مرکزی محسوب می شوند ، افزود: براین اساس نیز بابت تجهیز آنها به سیستم نرم افزاری مورد نظر هیچگونه هزینه ای از آنها دریافت نخواهد شد .
  ایشان در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن بیان موضوع بازرسی و نظارت دقیق بانک مرکزی نسبت به پیاده سازی سیستم طراحی شده توسط کلیه صرافی ها به تشکیل کانون صرافان این بانک اشاره نمود و اظهار داشت : بانک مرکزی در راستای ساماندهی یاد شده و با هدف ایجاد نظام خود انتظام توسط صرافان ورفع مشکلات پیرامونی صرافی ها ودر نتیجه عدم لزوم انعکاس مسائل آنها جز در موارد خاص به بانک مرکزی ، مبادرت به تاسیس این کانون نموده است که در آینده ای نزدیک نیز هیات مدیره و اعضاء و تشکیلات آن تعیین خواهد شد وبه استناد قوانین مربوطه ، این کانون با اقتدار لازم  نظام مندی صرافی ها را عهده دار خواهد شد
 وی در ادامه افزود : برای نیل به اهداف فوق الذکر همکاری صرافی های کشور دراجرای سیستم نرم افزاری تهیه شده دارای اهمیت بسزایی می باشد . 
  دربخش پایانی این سمینار آموزشی ، نحوه استفاده سیستم نرم افزاری طراحی شده ،توسط کارشناسان مربوطه به کلیه نمایندگان صرافی ها آموزش داده شد .

 تعداد بازديدها:   7,643