اقدامات جدید بانک مرکزی برای ارتباط بیشتر با رسانه ها و افکار عمومی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای برقراری ارتباط بیشتر با رسانه های عمومی و انتشارسریعتر اطلاعات و آمارهای مربوط به بانک مرکزی، شورایی با نام شورای راهبردی مطبوعات و اطلاع رسانی در این بانک تشکیل شد.
این شورا که به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور جمعی از مدیران بانک فعالیت می کند، دو هدف تسهیل و تسریع ارتباط با رسانه های عمومی و به هنگام سازی اطلاعات پایگاه اینترنتی بانک مرکزی را دنبال می کند.

 تعداد بازديدها:   6,422