«مالیات تورمی دلار»عنوان کتاب معاون اقتصادی بانک مرکزی

«مالیات تورمی دلار»عنوان کتابی است که جناب آقای دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آورده است . در این کتاب به موضوعات نقش قدرت در نظام پولی بین المللی ،پول ملی نشانی از حیثیت ملی؟ ،فلسفه وجودی صندوق بین المللی پول ،خاستگاه وجودی صندوق بین المللی پول، چگونگی شکل گیری قدرت اقتصادی در جهان و ... پرداخته شد.علاقمندان برای دسترسی به کتاب یاد شده به این نشانی مراجعه نمایند .

 تعداد بازديدها:   7,031