تکذیب مطالب منتشره در برخی سایتها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اشاره به مطلب منتشره در برخی سایتها درمورخ 4/3/1390 تحت عنوان « شناسائی باند بزرگ فساد مالی در ...» به اطلاع می رساند ، تمهید امور ارزی در کمیته ای متشکل از بخش های مختلف بانک صورت می پذیرد و نظارت تام و تمام بر تصمیمات و اقدامات آن وجود دارد لهذا مطالب منتشره بطور کلی عاری از حقیقت بوده و بشدت تکذیب می گردد و بدیهی است انتشار چنین مطالبی را درعداد نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محسوب و قابلیت پیگیری نزد مراجع ذیصلاح قانونی را برای بانک محفوظ می داند .تعداد بازديدها:   6,852