فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک ها

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک به منظورتامین ارز مورد نیاز مسافران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ، علاوه بر شعب بانک های تجاری و صرافی های مجاز ، نسبت به فروش ارز مسافری از طریق صرافی بانک ها نیز اقدام می نماید.
  شایان ذکر است لیست اسامی صرافان مجاز در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی – بانک ها و موسسات اعتباری مجاز – صرافی ها ، قابل دسترس می باشد.

 تعداد بازديدها:   9,308