تشریح اقدامات بانک مرکزی درخصوص مبارزه با پولشویی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مدیر اداره مبارزه با پولشویی این بانک طی نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی به تشریح اقدامات بانک مرکزی درخصوص مبارزه با پولشویی ازجمله تصویب و ابلاغ 10 دستورالعمل جدید  به شبکه بانکی  و تهیه 3 دستورالعمل دیگر در این زمینه پرداخت.
 آقای ارجمند نژاد اقدامات عملی بانک مرکزی را در مبارزه با پولشویی به دو مرحله قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و بعد از تصویب آن تفکیک نمود و اظهار داشت : قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی ،  مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسیده بود که جهت اجرا به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، همچنین در سال 1384، دستورالعمل اجرایی این مقررات نیز به شبکه مذکور ابلاغ گردید.
  ایشان ایجاد ساز و کارهایی برای ارتباط بین بانک ها و واحد اطلاعات مالی را از دیگر اقداماتی برشمرد که در راستای عملیاتی کردن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
 چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی ، نحوه ی گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر ،  شناسایی معاملات مشکوک و شیوه ی گزارش دهی ،نحوه ی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی از جمله دستورالعمل های دهگانه مبارزه با پولشویی بود که  آقای ارجمندنژاد  به آنها اشاره کرد.
وی پنج دستورالعمل دیگر مبارزه با پولشویی را اینگونه برشمرد: لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای ، نحوه ی مراقبت از اشخاص مظنون ، نحوه ی ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات لازم در واحدهای برون مرزی و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی مصوب شورای پول واعتبار.
آقای ارجمند نژاد ده مورد ذکر شده را در زمره اقدامات بانک در زمینه زیرساخت های حقوقی مبارزه با پولشویی بیان کرد و در ارتباط با دیگر اقدامات انجام شده  به آموزش کارکنان شبکه بانکی ، تهیه وابلاغ جزواتی برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و حمایت از پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی که در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین می شوند  ،اشاره کرد.
  مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص عناوین سه دستورالعمل دیگری که در دست تهیه است ، از دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی ، دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت ونظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری و دستورالعمل مربوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در صرافی ها نام برد. ایشان در ادامه اظهار داشت ،اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مشکلی را برای مردم ایجاد نخواهد کرد.تعداد بازديدها:   9,396