برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی کوتاهی کردند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،در راستای اعمال کنترل مؤثر بر بازار ارز کشور، کمیته نظارت بر بازار مذکور به ریاست قائم‌مقام بانک‌مرکزی تشکیل و در اولین جلسه این کمیته درخصوص برخورد با بانک‌ها و صرافی‌هایی که در تامین ارز متقاضیان ارز مسافرتی قصور ‌ورزیدند و با این‌که سقف نرخ‌های فروش ارز را رعایت نکردند، تصمیمات لازم اتخاذ گردید. بطوریکه مدیران ذیربط دو بانک تجاری کشور به بانک‌مرکزی احضار و متعهد گردیدند که در اسرع وقت به‌رفع نارسایی‌های موجود اقدام و همچنین نسبت به‌رعایت کامل ضوابط و مقررات اهتمام لازم را بعمل آورند.
ضمناً مجوز فعالیت 11 صرافی نیز به دلیل عدم رعایت مقررات ابطال و یا تعلیق گردیده‌استتعداد بازديدها:   7,669