تشکیل دومین جلسه نظارت بر بازار ارز کشور

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دومین جلسه کمیته نظارت بر بازار ارز کشور در تاریخ 30/3/90 به ریاست قائم‌مقام‌بانک‌مرکزی تشکیل شد و براساس مصوبات این جلسه مقرر شد نرم‌افزار ثبت آمارفروش‌ارز که توسط بانک‌مرکزی طراحی گردید. حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 6/4/90 در تمامی شعب ارزی بانک‌های سراسر کشور نصب و آمار فروش‌ارز در قالب فرمت‌های تعیین شده به بانک‌مرکزی گزارش شود. این نرم‌فزار با هدف نظارت برفرآیند فروش ارز واطمینان از رفع نیازهای‌ارزی طراحی گردید. دراین جلسه گزارش نحوه تأمین ارز مسافرتی در فرودگاه‌های کشور مطرح و به تعدادی از بانک‌ها به دلیل وجود ایرادات و نواقص آن‌ها درنحوه تأمین و پرداخت ارز به مسافرین تذکر داده‌شد و سه صرافی نیز تذکر کتبی دریافت کردند. براساس مصوبات این جلسه همه واحدهای بانک‌مرکزی موظف شدند اقدامات محدود کننده‌ای برعلیه مؤسسات‌اعتباری که رفتار آن‌ها مخل بازار ارز می باشد ، اعمال نمایند.
 گروهی از بازرسان بانک‌مرکزی نیز برای بررسی نحوه تأمین ارز در سایر مناطق کشور بصورت نامحسوس به استان‌ها اعزام شدند.تعداد بازديدها:   6,778