اختصاص بخشی ازصفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به موضوع «مبارزه با پولشویی»

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : به منظورتوسعه و تعمیق ادبیات مربوط به مبارزه با پولشویی وترویج شیوه های مقابله با این پدیده شوم به ویژه در بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور و نیز اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات مربوطه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تخصیص بخشی ازصفحه نخست پایگاه اطلاع رسانی این بانک به موضوع یاد شده نموده است.
  این بخش که با عنوان«مبارزه با پولشویی» در پایگاه مذکور قرار گرفته است مشتمل بر اطلاعات مختلفی است که در قالب زیرمجموعه های «قوانین»،«آیین نامه ها»،«دستورالعمل ها»،«بخشنامه ها»،‌«ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی»و«گزیده پژوهش ها» شکل گرفته اند و علاقمندان می توانند با مراجعه به بخش مبارزه با پولشویی در پایگاه مزبور به نشانی www.cbi.ir ، اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب نمایند.تعداد بازديدها:   6,583