قابل توجه کلیه صرافان کشور«اطلاعیه شماره 1»

نظر به راه‌اندازی نرم افزار یکپارچه صرافی‌ها به اطلاع می‌رساند ،براساس تصمیمات متخذه، سامانه مذکور به نام "سَنا" –SANA (سامانه نظارت ارز) ثبت شده‌است.لذا کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی در سامانه "سَنا" می‌باشند. قابل ذکر است که آمار و تراکنش‌های روزانه صرافی‌ها در سامانه مذکور ثبت و این بانک نسبت به بررسی آمارهای ارسالی بصورت لحظه‌ای اقدام می‌نماید و با صرافی‌هایی که از ثبت معاملات ارزی در سامانه سنا خودداری نمایند ،برخورد قانونی خواهد شد.
ضمناً صرافیهایی که تاکنون موفق به نصب نرم‌افزار یادشده نشده‌اند و یا به هر دلیلی نرم‌افزار نصب شده در صرافی با مشکل مواجه گردیده‌است، طی اطلاعیه بعدی می‌توانند مجدداً مراحل نصب نرم افزار را پیاده نمایند.
تعداد بازديدها:   7,703