صندوق قرض الحسنه جوانان خیر (مرند )تاکنون هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده است

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، عطف به خبر منتشره در برخی ار نشریات و سایت ها مبنی بر دریافت مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه جوانان خیر (مرند ) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به اطلاع می رساند صندوق یاد شده تاکنون هیچ مجوزی از این بانک دریافت نکرده است .تعداد بازديدها:   9,327