اطلاعيه شماره 2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران پيرامون فرم "اصلاح پول ملی"

بدينوسيله مراتب ذيل به استحضار مردم شريف ايران مي‌رسد:
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برخود لازم مي داند از آحاد ملت شريف که در نظر‌سنجي مندرج در سايت اصلاح پول ملي شرکت کرده‌اند کمال تشکر و امتنان را داشته باشد. کماکان از ساير هم‌وطنان عزيز دعوت مي‌شود تا با مراجعه به پايگاه مزبور ضمن برخورداري از اطلاعات گسترده‌اي که موجود است، در نظرسنجي شرکت نمايند.
2- به منظور ارائه توضيح بيشتر در جهت ارتقاي شفاف سازي به اطلاع مي‌رساند هدف عمده از درج نظرسنجي فوق‌الذکر در پايگاه مزبور، تشويق هموطنان به داشتن ارتباط مستمر با بانک مرکزي و پيدايش نوعي تعامل فيمابين بانک مرکزي و مردم است. به همين خاطر اين امکان در اختيار کاربران قرار گرفته است تا در فرصت‌هاي آتي هم بتوانند مستمراً نتايج نظرسنجي را دنبال نمايند. اين پايگاه حدوداً تا دو سال بعد از اجراي طرح اصلاح واحد پول و رواج سکه و اسکناس جديد با مردم همراه خواهد بود و اطلاعات لازم را در اختيار قرار خواهد داد. فعاليت "فرم" نظرسنجي فعلي نيز تا زماني که ميزان مشارکت به سطح مطلوبي برسد تداوم خواهد يافت.
3- از ابتداي امر بانک مرکزي در بالاي فرم نظرسنجي اعلام کرد که "نتايج اين نظرسنجي از نظر مباني آماري قابل تعميم به کل جامعه نمي‌باشد." دليل اين امر آن است که نظرسنجي اينترنتي از پراکندگي نمونه آماري علمي برخوردار نيست و لذا تاکيد شده است که نتايج حاصله قابل تعميم به کل جامعه نمي‌باشد.
4- از ابتداي راه اندازي پايگاه اطلاع رساني، بانک مرکزي نظر سنجي‌هاي تخصصي موازي در قالب طرح‌هاي آماري را شروع کرده است که به صورت ميداني از اقشار گوناگون جامعه انجام شده و از پراکندگي نمونه‌اي علمي نيز برخوردار خواهد بود.
5- جمع‌بندي "نظرسنجي‌ها" يکي از معيارهايي است که در تعيين نام واحد اصلي و فرعي پول ملي ملاک تصميم ‌گيري خواهد بود. اما ساير ابعاد کارشناسي و ملاحظات فرهنگي، تاريخي، آواشناسي، قوميتي و ارزشي نيز قطعا" بايد مورد توجه باشد. برآيند همگي اين ابعاد، مشخص خواهد کرد که نام واحدهاي اصلي و فرعي پول ملي چه خواهد بود.
6- تصريح به واژه "پارسي" به عنوان يکي از گزينه‌ها براي نام‌گذاري پول ملي، الزاماً به مفهوم آن نيست که اين واژه براي نام‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد. بلکه دليل تصريح به اين واژه و ساير واژه‌ها، پيشنهادات و نقطه نظرات عديده و مکتوبي است که طي ماه‌هاي گذشته به بانک مرکزي واصل شده است.  قاعدتاً عدم ذکر واژه "پارسي"، در ميان گزينه‌ها بانک مرکزي را در معرض اين پرسش قرار مي‌داد که چرا علي‌رغم پيشنهادات متعدد ارايه‌شده و انتظار منکعس شده در جامعه، از ذکر آن خودداري کرده است.
7- شرکت کنندگان در نظر سنجي‌ها آزاد هستند که جدا از واژه‌هاي تصريح شده، عبارت ديگري را براي نام پول‌ ملي پيشنهاد کنند.
8- در پايان مجددا"تاکيد مي شود نتايج نظرسنجي‌ها يکي از معيارهاي چندگانه تصميم گيري براي نام پول ملي است.
9- از اصحاب رسانه و انديشمندان، کارشناسان و کليه اشخاص متنفذي که به رسانه‌ها دسترسي دارند انتظار مي‌رود پيام بانک مرکزي را به نحوي شايسته مورد توجه قرار داده و در نوشتار و بيانات خود مراتب را به نحو مطلوب به اطلاع عموم برسانند.

 
تعداد بازديدها:   8,156