کلیه مشتریان بانکها می توانند از طریق درخواست چک رمزدار بین بانکی و سامانه ساتنا مبادلات خود را انجام دهند

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب مندرج در برخی از سایت ها و جراید مبنی بر اینکه « استفاده از چک رمزدار برای هرگونه مبادلات بین بانکی ممنوع شد »  اعلام کرد:
  بر اساس بخشنامه شماره 91104/90 مورخ 21/4/90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن به عنوان مدیران عامل بانکها، از تاریخ 25/4/90 تبادلات بین بانکها با یکدیگر که منشاء بانک به بانک داشته باشند، لزوماً‌ باید از طریق سامانه ساتنا عملیاتی گردد و لذا مبادلات فی مابین اشخاص و بانکها کماکان مانند روال قبلی بوده و کلیه مشتریان بانکها می توانند از طریق درخواست چک رمزدار بین بانکی و سامانه ساتنا مبادلات خود را انجام دهند.
  شایان ذکر است محدود کردن برداشت بانکها از حساب های بانک مرکزی با توجه به تاثیرات تورمی آن از یک سو و برقراری انضباط پولی در بانکها بوده است و انعکاس این مطلب در برخی از سایت ها مبنی بر محدود کردن برداشت بانکها، برداشت نادرستی از بخشنامه فوق  بوده است.

 تعداد بازديدها:   10,498