واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز شدند،حواله ارز تا مبلغ 500هزار دلار

      به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی نامه شماره 1014/60 مورخ 15/05/1390  با اصلاح بند «د- 2»  مقررات ارزی واردات کالاو خدمت به شبکه بانکی اعلام کرد:
حواله ارز تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار به منظور ورود کالا به داخل کشور مجاز می باشد. لازم به یادآوری است واردکنندگان و تولیدکنندگان در گذشته  صرفاً مجاز بودند تا مبلغ یکصدهزار دلار حواله نمایند.
  در این بخشنامه آمده است : واردات کالا با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار از طریق حواله ،مستقیماً در وجه ذینفع بلامانع است. در این صورت اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه مدارک مثبته حاکی از ورود و ترخیص کالا حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ حواله الزامی است.
  شایان ذکر است مجموعه مقررات واردات کالاو خدمت در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR  بخش قوانین ومقررات – مقررات ارزی  قابل دسترس می باشد.

 تعداد بازديدها:   8,832