ابلاغ بخشنامه تسهیلات فردی ساخت مسکن دربافت‌های فرسوده

                  بخشنامه سقف فردی تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن دربافت‌های فرسوده ابلاغ شد
  به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، بخش اعتباری بانک‌مرکزی طی بخشنامه‌ای سقف فردی تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را به بانک‌های عامل این طرح ابلاغ کرد.
سقف فردی این تسهیلات برای ساخت به روش صنعتی حداکثر 250میلیون ریال و برای ساخت به روش غیرصنعتی حداکثر 200میلیون ریال تعیین شده‌است که توسط بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و سپه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهیلات پرداختی در قالب مشارکت مدنی 12درصد و در قالب فروش اقساطی 11درصد است.تعداد بازديدها:   7,638