دهمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  دهمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی در دفتر قائم مقام محترم بانک مرکزی تشکیل گردید و موارد ذیل به تصویب رسید:
1-  کلیات فقهی و شرعی قرارداد مشارکت تناقصی(Declining Partnership) به تصویب اعضاء شورای فقهی رسید و مقرر گردید آیین نامه مربوط به این قرارداد در جلسه آتی شورای فقهی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب به کمیسیون اعتباری بانک ارجاع گردد.
 2- پیش نویس تدوین شده در رابطه با  قانون بانکداری و همچنین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وجوه افتراق آنها با قوانین قبلی(قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا)مورد بررسی اعضاء شورای فقهی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی ، توسط اعضاء ارائه گردد.تعداد بازديدها:   6,943