بخشنامه بانک مرکزی به بانکها درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنين

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی پيرو بخشنامه شماره 125493/90 مورخ 30/5/1390 درخصوص عدم اخذ گواهي کسر از حقوق از ضامنين ، به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد :
        برخي از شعب بانکها در هنگام اعطاي انواع تسهيلات قرض الحسنه ،خريد کالا و خودرو از متقاضيان درخواست معرفي ضامن کارمند رسمي و ارائه گواهي کسراز حقوق و يا ضمانت اشخاصي را مي‌نمايند که در شعبه داراي حساب جاري باشند.
       نظر به اينکه اخذ گواهي ياد شده و همچنين تعهد کارمندان رسمي دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهيلات، مشکلات عديده‌اي را براي تسهيلات گيرندگان به وجود مي‌آورد و بعضاً معرفي ضامن داراي حساب در شعبه اعطاکننده تسهيلات براي آنان امکانپذير نمي‌باشد، از اينرو ترتيبي اتخاذ گردد که جهت پوشش تسهيلات يادشده ، با استفاده ترکيبي از وثايق قابل قبول ( ضمانت دو نفر کسبه يا ترکيبي از کارمند و کسبه و ... ) به گونه‌اي اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت براي استفاده‌کنندگان از تسهيلات ميسر گردد.تعداد بازديدها:   23,796