تبلیغ صندوق قرض الحسنه قوامین با عنوان «بانک» در رسانه های جمعی ممنوع است

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به مدیرعامل صندوق قرض الحسنه «قوامین» اعلام کرد:
« مجوز فعالیت» صندوق قرض الحسنه قوامین با عنوان «بانک » تاکنون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است ؛ از اینرو انجام تبلیغ با عنوان «بانک» توسط آن صندوق در رسانه های جمعی (صداوسیما ،نشریات و...) مطلقاً ممنوع است.
در این نامه آمده : چنانچه سریعاً نسبت به توقف «تبلیغ» مزبور اقدام نگردد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن عدم صدور مجوز «فعالیت»، سایر اقدامات قانونی را در خصوص آن صندوق به عمل خواهد آورد.  تعداد بازديدها:   8,521