ملاقات انور اقبال رئیس کل بانک مرکزی پاکستان با دکتر بهمنی

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در پی سفر نخست وزیر پاکستان و هیات همراه به ایران و دیدار با مقامات بلند پایه ایرانی ، آقای انور اقبال رئیس کل بانک مرکزی پاکستان با آقا ی دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد .
در این نشست ، طرفین به تحکیم روابط بانکی فیمابین و ایجاد و گسترش روابط کارگزاری میان بانکهای تجاری منتخب دو کشور به منظور تسهیل در روابط تجاری تاکید کردند .
این نشست با هدف افزایش سطح روابط بازرگانی به سطح 10 میلیارد دلار برگزار شد و طرفین بر حفظ و توسعه چارچوب اتحادیه پایاپای آسیایی ACU بر مبنای توافقهای اولیه و اساسنامه تنظیمی تاکید کردند و این روش را به عنوان صحیح ترین راه برای تسویه مبادلات تجاری دو کشور مطرح کردند .تعداد بازديدها:   7,479