توضیح روابط عمومی بانک مرکزی در مورد تغییر مدیر عامل و ریاست هیات مدیره بانک گردشگری

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : آنچه در خبر روابط عمومی این بانک منعکس گردید ، تغییرات در تیم مدیریتی بانک گردشگری است.
  موضوع تغییرات در بانک گردشگری در جهت رعایت  دستورالعمل های بانک مرکزی می باشد .تعداد بازديدها:   10,323