شورای پول و اعتبار مصوب کرد

کمیته انتظامی در راستای نظارت بیشتر بر بانک ها فعال می شود

شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر بهمنی با حضور کلیه اعضا و همچنین دادستان کل کشور درتاریخ 12/07/1390 با اتخاذ تصمیماتی در خصوص تفکیک رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ها ، تعیین تکلیف منابع بانک آریا ،تشکیل کمیته انتظامی و تقویت کنترل داخلی بانک ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
  دکتربهمنی در خصوص تفکیک رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ها اظهار داشتند : در بانک های دولتی و بانک های تازه خصوصی شده همچون صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران ؛ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شخص واحدی بود که شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر تصمیم به تفکیک این دوگرفت. بدین ترتیب با این شیوه ،اجرا و نظارت از هم جدا شده و کنترل ها دقیق تر صورت می پذیرد.
  رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بحث مفصل آسیب شناسی بانک آریا در این جلسه عنوان کرد: اساسنامه بانک آریا که قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود ، کن لم یکن اعلام گردید و در خصوص منابع آن با نظارت قوه قضاییه و مسئولین ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد شد.
  دکتر بهمنی با اشاره به تشکیل هیئت انتظامی بانک ها و اضافه شدن عضو جدید به شورای پول و اعتبار بیان داشت: بانک مرکزی در راستای برخورد قاطعانه با متخلفان در سیستم بانکی کشور، اقداماتی از جمله تقویت کادرهای بازرسی ، کوتاه نمودن دوره های نظارت ، ایجاد مکانیزم نظارت آنلاین و سیستم جامع اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
  رییس شورای پول واعتبار با اطمینان به اینکه نظارت ها هوشمند خواهند شد، اضافه کرد: در همین راستا شناسایی ریسک و تقویت بازرسی و کنترل های داخلی بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر بهمنی با درخواست از مردم جهت اطلاع دادن موارد تخلف بانکی به بازرسان داخلی بانکها افزود: مردم هرگاه تخلفی را مشاهده کردند، می توانند بلافاصله به بازرسان داخلی بانکها و همزمان به اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی اطلاع دهند تا با متخلفان به شدت برخورد شود.
  رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسانات بازار ارز و طلا بیان داشت: اگرچه ارز در یک مدت کوتاه به صورت حبابی افزایش قیمت داشت اما با اقدامات به موقع بانک مرکزی کنترل گردید و امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز باشیم.تعداد بازديدها:   8,490