روسای هیات مدیره بانک های گردشگری و اقتصاد نوین منصوب شدند

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری ، روسای هیات مدیره بانک های گردشگری و اقتصاد نوین به شرح زیر منصوب شدند:

1- جناب اقای علی زیرک نژاد ، رئیس هیات مدیره بانک گردشگری

2- جناب اقای بهرام فتحعلی ، رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین

همچنین صلاحیت جناب آقای دکتر محمدهاشم بت شکن به عنوان مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز مورد تایید قرار گرفت.

ضمنا به بانک تات تا تاریخ 28/7/90 13مهلت داده شد ، نسبت به معرفی رئیس جدید هیات مدیره آن بانک مطابق دستورالعمل مذکور ، اقدام نماید .تعداد بازديدها:   9,305