در آستانه اعیاد بزرگ اسلامی صورت می گیرد

توزیع پول نو در شعب منتخب بانک کارآفرین

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک در آستانه اعیاد سعید قربان ‌و‌غدیر و به منظور رفاه حال شهروندان گرامی برای تهیه انواع پول خرد و اسکناس  نو ، از تاریخ 10/08/1390‌توسط 15 شعبه بانک کارآفرین در مناطق شمال ، جنوب ، غرب و شرق تهران اقدام به توزیع پول خرد و اسکناس نو خواهد کرد.

 تعداد بازديدها:   11,231