الزام تعاونی‌های اعتبار و صندوق های قرض‌الحسنه بر‌ اعطای تسهیلات در محدوده فعالیت

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی، مفاد بند 10 یکهزار و یکصد و سی‌امین صورتجلسه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار‌ به کلیه تعاونی‌های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ابلاغ شد.
در بند یادشده آمده است:« تعاونی‌های اعتبار و صندوق های قرض‌الحسنه می بایست صرفا" در مناطقی که به ثبت رسیده و در آن محدوده فعالیت می‌کنند، تسهیلات خود را اعطاء نمایند.»
در بند مذکور تصریح شده است : به کلیه واحدهای تابعه تاکید شود از هرگونه اقدام خارج از تکلیف جدا" خودداری به عمل آورند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد مصوبه فوق متوجه مدیران آن تعاونی/صندوق خواهد بود.تعداد بازديدها:   8,766