ممنوعیت توليد و‌ عرضه پلاک‌هاي طلاي مدور

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد : توليد و عرضه پلاک‌هاي طلاي(با عنوان سکه) موسوم به پارسيان، هخامنشي، پاسارگاد و ... ممنوع می باشد.
 بر این اساس طبق قانون ، ضرب سکه طلا منحصراً در اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و توليد و‌عرضه پلاک‌هاي طلاي پارسيان، هخامنشي، پاسارگاد و ... به صورت مدوّر و با عنوان سکه در نام تجاري مصنوع، غيرقانوني و ممنوع مي‌باشد.
  شایان ذکر است پلاک‌هاي‌مذکور‌هيچ‌گونه ارتباطي به بانک‌هاي فعال در کشور از قبيل پارسيان، پاسارگاد و ... ندارد و صرفاً از يک نام اقتباس گرديده ‌است.تعداد بازديدها:   8,275