ممنوعیت اخذ حق بیمه و مالیات از مشتریان بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد:به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانک ها و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی ؛ « اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده، از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد.»تعداد بازديدها:   8,276