تلاش قانونگذاران و بانک مرکزی برای ثبات نظام پولی وبانکی

بانک مرکزی به لحاظ قانونی اختیار انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل را ندارد .
آقای امین آزاد مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی‌ در زمینه نحوه انتخاب مدیران و مدیران‌عامل بانکها ضمن اعلام مطلب فوق گفت: انتخاب هیئت‌مدیره با مجامع‌عمومی خود بانک‌هاست. اگر بانکها دولتی باشند، نمایندگان دولت و در صورت خصوصی‌بودن سهامداران اقدام به انتخاب هیئت‌مدیره می کنند و اعضای انتخابی هیئت مدیره هم با اختیاراتی که اساسنامه به آنها می‌دهد می‌توانند مدیر عامل بانک را تعیین کنند.
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی افزود: براساس قانون برنامه پنجم‌توسعه، اختیار تایید صلاحیت هیئت مدیره بانکهای دولتی به بانک مرکزی داده شده است البته در مورد بانک های خصوصی قبلا مصوبه ای در شورای پول و اعتبار در این مورد تصویب شده بود.
  ایشان گفت: بانک ها عمدتا" ازمحل سپرده های مردم تجهیز منابع می کنند این درحالی است که سهام داران باتوجه به سهامشان اختیار تصمیم گیری در مجامع بانک ها را دارند ولی سپرده گذاران هیچ نقشی ندارند.
  وی تاکید کرد: باتوجه به مورد یاد شده و نیز تاثیراتی که بانکها می توانند درثبات یا عدم ثبات نظام پولی و بانکی داشته باشند، دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
امین آزاد همچنین افزود: براساس ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه‌ استاندارد‌هایی‌ برای‌ احراز تصدی سمت های هیئت مدیره و مدیرعاملی بانک‌ها تعیین شده که علاقه‌مندان می‌ توانند برای دریافت جزئیات آن به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir  مراجعه نمایند.
تعداد بازديدها:   7,943