بیانیه بانک مرکزی در واکنش به اقدام دولت آمریکا در متهم نمودن این بانک به انجام پولشویی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله اعلام می نماید ، اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در متهم نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انجام پولشویی ، اقدامی بر خلاف موازین حقوق و عرف بین المللی بوده و نقض اصل مصونیت بانک های مرکزی می باشد که در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است.
دولت ایالات متحده آمریکا بدون هیچ دلیل و سندی این اتهام را در حالی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است که فعالیت های آن همواره از شفافیت کامل برخوردار بوده و این بانک همانند تمامی بانک های مرکزی دنیا به انجام وظایف ذاتی خود در رابطه با برقراری ثبات پولی، مدیریت ذخایر ارزی و سایر امور مرتبط با آن اشتغال داشته است.
منابع درآمدهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، عمدتاً حاصل از فروش نفت و مشتقات آن می باشد که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به حساب های این بانک واریز می شود و از طریق نظام بانکی بین المللی مدیریت می گردد و انجام عملیات پولشویی در مورد این وجوه، ادعایی کاملاً بی اساس و غیرحرفه ای است.
استفاده از ابزار فشار بر بانک مرکزی به منظور دست یافتن به برخی اهداف و مقاصد سیاسی ، بدعتی است که کل نظام مالی بین المللی را تهدید خواهد نمود و حتی دولت مزبور و سایر دولت هایی که از اینگونه اقدامات حمایت نمایند نیز از آن متضرر خواهند شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان به فعالیت های قانونی و مشروع خود ادامه خواهد داد و حق پیگیری ادعای خود علیه مقامات مزبور در محاکم و مراجع صالح بین المللی را محفوظ می داند.تعداد بازديدها:   8,156