معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: طی حکمی از سوی جناب آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ، جناب آقای ابراهیم درویشی  به عنوان معاون نظارتی این بانک منصوب شد.
گفتنی است وی پیش ازاین مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رابرعهده داشت.تعداد بازديدها:   8,838