فروش ارز نامحدود به وارد کنندگان کالا و خدمات

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ، این بانک در تاریخ 10/9/1390 طی بخشنامه‌ای به 10 بانک کشور، مکانیزم فروش ارزهای رایج در شبکه بانکی کشور را مشخص نموده و به واردکنندگان کالا و خدمات اطمینان داده که بانکهای عامل موظف شدند ارزمورد تقاضای گروه مذکور را به هر میزان جهت مصارفی که در آینده خواهند داشت به فروش برسانند . درهمین رابطه، بانک مرکزی پیرو بخشنامه فوق الذکر و همچنین بخشنامه شماره 218377/90 مورخ 16/9/1390 به  بانکهای ملی ، توسعه صادرات ، سپه، کشاورزی ، صنعت و معدن ،‌مسکن ، صادرات ایران ، ملت ، تجارت و رفاه کارگران اعلام کرد :
"بازخرید تمام یا قسمتی از ارزهای فروخته شده به متقاضیان، با نرخ خرید رسمی ارز در سرزمین اصلی در روز مراجعه متقاضی به آن بانک خواهد بود . "
ضمنا طبق اطلاعیه قبلی، فروش ارز به هر میزان امکان پذیر بوده و مبلغ مربوطه به همان میزان به حساب ارزی مفتوحه با مکانیزم  تعیین شده در اطلاعیه قبلی منظور می‌گرددتعداد بازديدها:   11,506