عمده‌ترین‌ خدمات بانک مرکزی در راستای‌هدفمندی یارانه‌ها

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها از اهداف هفتگانه تعیین شده در طرح تحول اقتصادی است که از آن به عنوان برنامه اصلاح اقتصادی یاد می شود . در این میان، شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی و ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه بهتر این « جراحی بزرگ اقتصادی» به کار بسته است.
 از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محورهای متنوع « مطالعاتی » ، « مهارتورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها» ، « فرهنگ سازی» ، « توزیع مناسب خدمات در شبکه بانکی» ، « ارایه خدمات گسترده بانکی به شهروندان» خدمات شایسته ای به این انقلاب بزرگ اقتصادی نموده است که بخشی از این موارد به شرخ ذیل می باشد:

مطالعاتی :
حضور توانمند در کلیه مراحل مطالعاتی ، تجربی و برنامه ریزی در اجرای قانون .
اتخاذ نگاهی جامع و دقیق در شبیه سازی تحولات اقتصادی  پس از اجرای قانون و ارایه راه کارهای مقتضی.
تدوین پیش نویس « بسته سیاست های پولی متناظر قانون هدفمندی یارانه ها» و مشارکت کارشناسی در تدوین بسته های سیاستی مرتبط.

مهار تورم:
رفع نگرانی های وقوع تورم 50 درصد و بالاتر پیش بینی شده توسط برخی از محققان اقتصادی با اجرای تدابیر ویژه و جلوگیری از بروز کمبود نقدینگی در جامعه پس از افزایش اسمی ابعاد اقتصادی.
موفقیت چشم گیر در مهار تورم طییعی ناشی از اجرای بزرگترین برنامه اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد.

فرهنگ سازی:
گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی به دلیل رویکرد متمرکز نمودن پرداخت ها در نظام بانکداری الکترونیک.
کاهش میل به نقدینه خواهی اشخاص از طریق انجام پرداخت ها به وسیله کارت های الکترونیک به جای وجوه نقد و بهبود ضریب فزاینده نقدینگی.

توزیع مناسب خدمات در شبکه بانکی:
منحصر نبودن حساب های خانوارها در یک بانک و کسب تجربه تعامل گروهی کلیه بانک ها در یک طرح عظیم(به وسعت همه خانوارها)

ارایه خدمات به شهروندان:
حفظ آرامش و اعتماد عمومی از طریق  عدم تاخیر و اجرای شایسته پرداخت سهم خانوارها از منابع طرح و از قلم نیافتادن هیچ یک از خانوارها از لیست مشمولین.

مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه ها در مجامع بین المللی:
تحسین برنامه ایران در خروج از اقتصاد یارانه ای توسط نهادهای معتبر بین المللی و معرفی ایران به عنوان یک تجربه استثنایی توسط صندوق بین المللی پول.تعداد بازديدها:   6,978