ابلاغ«دستورالعمل ساماندهی تبليغات قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قرض‌الحسنه / صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباری»

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک طی بخشنامه ای"دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قرض‌الحسنه / صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري"  را جهت اجرا به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
در اجراي ماده 16 دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي-ارزي) مصوب يک هزار و يکصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 27/02/1390 شوراي پول و اعتبار و به منظور ارتقاي فرهنگ بانکداري اسلامي، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و جلوگيري از تبليغات اغواء کننده در خصوص جوايز اعطايي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز "دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قرض‌الحسنه / صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري" مصوب سي‌امين جلسه مورخ 05/05/1390 کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت اجرا ابلاغ می شود.
شایان ذکر است این دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http://www.cbi.ir/page/8721.aspx بخش نظارت بانکی  ، قابل دسترس می باشد.

 تعداد بازديدها:   7,858